Asbest calamiteit

Na brand, explosie, storm- en waterschades of het onbedoeld bewerken (doorzagen, boren, slijpen etc etc) van asbesthoudende materialen kunnen er asbestdeeltjes vrijkomen.

Vrijblijvend een offerte binnen enkele uren!

Offerte aanvragen +32 468 09 46 54

Onderzoek

We spreken dan van een asbestcalamiteit. Snel en adequaat handelen is nodig om de veiligheid te waarborgen en verdere verspreiding te voorkomen. Onze deskundigen staan 24/7 paraat om u te ontzorgen.

Asbestinventariseren Vlaanderen kan u adviseren bij:

• Bepalen van aard en omvang;
• Staalnamen;
• Opstellen asbestinventaris;
• Onderzoek en Risicobeoordeling;
• Afzetten (potentieel) verontreinigd gebied;
• Planvorming asbestverwijdering;
• Coördinatie en toezicht asbestverwijdering;
• Ondersteuning opdrachtgever bij afhandelen van oplevering (vrijgave, documentatie).

Waarom ons?

Offerte aanvragen +32 468 09 46 54

Terugbelverzoek